מחירון דמי הרשמה לכנס
להלן מחירון דמי השתתפות. המחירים בש"ח וכוללים מע"מ
לנרשמים לסדנאות יומיות ( מספר המקומות מוגבל) . הרשמה בתוספת 50 ש"ח על מחירון דמי ההשתתפות
 
חברות המעונינות לרשום את עובדיהן בצורה מרוכזת, ניתן לבצע הרשמה קבוצתית / מוסדית לכנס.

לצורך ביצוע הרשמה מוסדית יש ליצור קשר עם משרדי
עוז הפקות לקבלת אישור והנחיות רישום.

לאחר קבלת הנחיות מחברת ההפקה, יש לבצע את את תהליך הרישום העובדים על פי המפורט בטופס "הנחיות הרשמה".

יש לוודא רישום בפועל של כל המשתתפים דרך מערכת הרישום האינטרנטית.

במקביל לרישום העובדים, יש להוריד את טופס "הנחיות הרשמה ותחייבות מוסדית", למלאו על פי הנחיות חברת ההפקה ולהעביר אותו חתום ע"י מורשה חתימה למשרדי עוז הפקות. 

יש לשים לב לטבלת תעריפי דמי השתתפות בעבור הרשמה מוסדית, ניתן לשלם בתנאי תשלום של שוטף + אולם התעריפים משתנים בהתאם. 

אישור סופי להרשמה מותנה בהעברת כל הנתונים וההתחיבויות לחברת ההפקה וקבלת אישור מפורש על רישום העובדים.   

 


דמי הרשמה לכנס כוללים 
תג כנס, תיק כנס, חוברת כנס, כיבוד וארוחת צהריים, כניסה לתערוכת חברות והשתתפות בכל ההרצאות והדיונים.

חברות באיגוד הישראלי לאיכות 
מחירים מוזלים לחברי האיגוד הישראלי לאיכות.
המחירים המוזלים מיועדים רק לחברים ששילמו את
דמי החבר לשנת 2020.
חברות מוסדיות באיגוד הישראלי לאיכות, 
בעת הרשמה קבוצתית של מעל 10 נרשמים, זכאיות להטבת הרשמה עבור שני נרשמים בתעריף דמי השתתפות של חבר איגוד.

למידע אודות חברות באיגוד הישראלי לאיכות והצטרפות לאיגוד,
יש לפנות למזכירות האיגוד בטלפון: 08-9365862/5
או במייל:
qsi1973@netvision.net.il

ניתן להצטרף לאיגוד ישראלי לאיכות  גם באתר האינטרנט של האיגוד בכתובת   www.isq.org.il

תנאי ביטול לרישום לכנס
ביטול הרשמה עד תאריך  1.3.21 יבוצע החזר מלא בניכוי 100 ש"ח
דמי טיפול
ביטול הרשמה החל מה- 2.3.2021 לא יוחזרו דמי השתתפות. אולם ניתן לשלוח מחליף ללא חיוב.

הרשמה למרצים ומציגים
השתתפות בכנס כמרצה, מנחה סדנה או מציג פוסטר כרוכה בתשלום דמי השתתפות. 
מרצים ומציגים שתקצירם יתקבל להצגה בכנס, זכאים להנחה בתשלום דמי ההשתתפות (משתתף אחד לכל הצגה) כפי שיוגדר במדיניות ההרשמה לכנס. 
 

הרשמה קבוצתית / מוסדית לכנס 

פרטים ומידע אודות הרשמה

|

הרשמה לכנס
| עוז הפקות - כנסים ואירועים בע"מ  |  טלפון: 072-2490520  
| דוא"ל:  info@oz-pro.co.il  |  אתר אינטרנט www.oz-pro.co.il 
| כתובת: ת.ד 15438 מושב בית זית. ד.נ הרי יהודה 90815, ישראל   
Phone: 555-555-555
 
Email: Mail@Example.com 
 
Address:
Example St. 23
Country 00000Phone: 555-555-555
 
Email: Mail@Example.com 
 
Address:
Example St. 23
Country 00000
האיגוד הישראלי לאיכות  |  טלפון: 08-9365865  |
דוא"ל:  info@isq.org.il  |  אתר אינטרנט: www.isq.org.il |
כתובת: ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605  |
Phone: 555-555-555
 
Email: Mail@Example.com 
 
Address:
Example St. 23
Country 00000Phone: 555-555-555
 
Email: Mail@Example.com 
 
Address:
Example St. 23
Country 00000