מיקום הכנס:
  • הכנס יתקיים במלון דייויד אינטרקונטיננטל,
    תל אביב 27-28 באפריל 2021
  • לדרכי הגעה וחנייה - לחץ כאן
שפת הכנס:
הכנס יתקיים בשפה העברית.

הרשמה:
הרשמה לכנס תבוצע ע"י טופס הרשמה אינטרנטי.
להרשמה, מחירים ולפרטים נוספים -
לחץ כאן

דמי ההרשמה כוללים כניסה למושבים ולסדנאות,
תיק כנס, חוברת כנס, ארוחת צהריים והפסקות קפה וכיבוד.

הצגת הרצאה או סדנה בכנס: 
ניתן להגיש תקציר להצגת הרצאה או קיום סדנה במהלך הכנס. הגשת תקציר תבוצע ע"י מערכת אינטרנטית. תקצירים שיאושרו ע"י הועדה המדעית יוצגו בכנס. כל מרצה בכנס נדרש בתשלום דמי השתתפות בכנס. עלות מופחתת למרצה בכנס מפורטת בטבלת דמי השתתפות  בדף "הרשמה לכנס"


מצגות והרצאות
הרצאות בכנס ומצגות ההרצאות יערכו בשפה העברית.
תקצירי הרצאות ומצגות יפורסמו באתר האיגוד הישראלי לאיכות בתום הכנס.


אישורי השתתפות בכנס:

אישורי השתתפות בשפה העברית יישלחו למשתתפי הכנס הרשומים כשבועיים לאחר הכנס.
משתתף המבקש אישורי השתתפות באנגלית לצורך אישורי הסמכה לגופים בינלאומיים,
מוזמן ליצור קשר עם מזכירות האיגוד הישראלי לאיכות לצורך הנפקת אישור מתאים.

אישורי כשירות לממוני בטיחות מותנים באישור משרד העבודה לכנס זה - לפרטים נוספים יש לפנות לאיגוד בישראלי לאיכות 

 
חסויות ותערוכה:
במהלך הכנס תתקיים תערוכה מקצועית מקיפה באולם המרכזי.
בתערוכה יוצגו ציוד, ספרות מקצועית, שירותי ייעוץ ועוד.
לפרטים נוספים -
לחץ כאן

תוכנית כנס:
תוכנית הכנס תפורסם במהלך חודש אוגוסט. נא לעקוב אחר עדכונים
באתר זה.
הפצת קול קורא לכנס, השקת אתר הכנס וקריאה לתקצירים 15.03.2020
תחילת הרשמה מוקדמת לכנס בתעריפים מוזלים 01.05.2020
פרסום תוכנית כנס 01.08.2020
תחילת הרשמה מאוחרת 30.01.2021
תאריך אחרון להרשמות מוסדיות/ קבוצתיות 27.03.2021
כנס 27-28.04.2021

              
 
מידע כללי לכנס 
תאריכים חשובים
| עוז הפקות - כנסים ואירועים בע"מ  |  טלפון: 072-2490520  
| דוא"ל:  info@oz-pro.co.il  |  אתר אינטרנט www.oz-pro.co.il 
| כתובת: ת.ד 15438 מושב בית זית. ד.נ הרי יהודה 90815, ישראל   
Phone: 555-555-555
 
Email: Mail@Example.com 
 
Address:
Example St. 23
Country 00000Phone: 555-555-555
 
Email: Mail@Example.com 
 
Address:
Example St. 23
Country 00000
האיגוד הישראלי לאיכות  |  טלפון: 08-9365865  |
דוא"ל:  info@isq.org.il  |  אתר אינטרנט: www.isq.org.il |
כתובת: ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605  |
Phone: 555-555-555
 
Email: Mail@Example.com 
 
Address:
Example St. 23
Country 00000Phone: 555-555-555
 
Email: Mail@Example.com 
 
Address:
Example St. 23
Country 00000